Logoped

Logopedsko službo na šoli opravlja logopedinja Vlasta Lah, prof. def.  za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju ter prof. SRP za osebe z motnjami sluha in govora.

Logopedinja dela z učenci šole ter z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami s področja Bele krajine, ki potrebujejo logopedsko terapijo:

  • ohranja govorno-jezikovni status učencev šole;
  • obravnava govorno-jezikovne motnje (motnje artikulacije, upočasnjen govorno-jezikovni razvoj, motnje ritma in tempa …);
  • dela z naglušnimi otroki;
  • uvaja nadomestno komunikacijo pri otrocih z nerazvitim govorom.

Logopedinjo lahko pokličete na telefonsko številko 07 30 61 749 ali pišete na elektronski naslov: lah.vlasta@gmail.com

3   9   5

 

Dostopnost