Svetovalna služba

Svetovalno službo na šoli opravljata socialni delavki Klavdija Žalec Štrekelj in Agota Petric.

Delo svetovalne delavke obsega:

  • svetovalno delo z učenci (osebne stiske, medsebojni odnosi, socialno-ekonomske stiske, karierna orientacija …),
  • svetovalno delo s starši,
  • sodelovanje z vodstvom šole in učitelji,
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Svetovalni delavki lahko pokličete na telefonsko številko 07 30 61 748.


 

Dostopnost