ORGANI ŠOLE:

PEDAGOŠKI VODJA IN POSLOVODNI ORGAN šole je ravnatelj, gospod Matjaž Barič

 

SVET ŠOLE sestavljajo:

predstavniki ustanovitelja: Stanislav Žlak (namestnik), Fanika Hutar, Leopold Perko;

predstavniki staršev: Goran Ivančević, Mojca Bajuk, Darja Hutar;

predstavniki šole: Dijana Brinac (predsednica), Nina Aupič, Agota Petric, Judita Rupnik in Renata Šujica.

Člani Sveta šole so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

 

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo naslednji člani:

Tatjana Skube Starešinič, Jože Vrščaj (predsednik), Bogomir Šutej, Nataša Butala, Klaudija Matjašič, Sonja Brajdič, Maja Matko, Brigita Štrekelj, Radivoj Simić, Željka Papa.

 

 

Dostopnost