ODLOK O NOŠENJU MASK ZA UČENCE
Obveščam vas, da je v petek, 18. 9. 2020, Vlada RS na dopisni seji sprejela Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Zaradi trenutne splošne epidemiološke slike, ki je značilna za Republiko Slovenijo, se uvajajo nekoliko strožji ukrepi z namenom, da ohranimo nizko stopnjo okuženosti v šolah in skrb za naše zdravje, kar naj bo tudi naša prva skupna skrb.

Ukrepi pričnejo veljati od ponedeljka, 21. 9. 2020, dalje.

Učenci od 7. do 9. razreda morajo nositi zaščitne maske tudi v učilnicah, če ni možno zagotoviti razdalje vsaj 1,5 m. Ravno tako ukrep še vedno upoštevajo vsi učitelji in zaposleni, če ni možno zagotoviti razdalje vsaj 2 m.

Ker se na šoli srečujemo s hudo prostorsko stisko, prosim vse zaposlene in učence, da v primeru, ko ne morete zagotoviti ustrezne razdalje, upoštevate Odlok.

Starše naprošam, da učencem priskrbijo maske.

Matjaž Barič, ravnatelj

Uspešno nadaljujemo z učenjem na daljavo

Uspešno nadaljujemo z učenjem na daljavo

Učenci in učitelji OŠ Milke Šobar - Nataše smo že drugi teden povezani na daljavo. Učenci so se tudi ta teden pridno učili in ustvarjali na vseh področjih. Vabljeni k ogledu fotografij šolskega dela učencev. Delo 4. B razreda pa lahko spremljate na tej...

več...
AVTIZEM (SAM – spekter avtističnih motenj)

AVTIZEM (SAM – spekter avtističnih motenj)

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je  2. april razglasila za svetovni dan zavedanja o avtizmu, z namenom spodbujanja k boljšemu razumevanju avtizma. Poleg tega je v ospredju poziv k integraciji ljudi z avtizmom v družbo, saj je lahko le tako mogoče...

več...
Učno gradivo in ideje za vse željne ustvarjanja

Učno gradivo in ideje za vse željne ustvarjanja

V Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki so za otroke in vse željne ustvarjanja pripravili ustvarjalni paket, ki vsebuje pobarvanke za najmlajše, gradivo za osvežitev znanja o grafiki in ideje za ustvarjanje. Gradivo je dostopno na spletni strani...

več...
Vabilo na brezplačni webinar za starše

Vabilo na brezplačni webinar za starše

Brezplačen webinar za starše: USPEŠNO PREMAGOVANJE IZZIVOV UČENJA NA DOMU V ČASU, KO SO ŠOLE ZAPRTE in dodatno: Najstniško vedenje - kako se nanj učinkovito odzovemo?   Spoštovani starši, zavedamo se, da ti časi povzročajo negotovosti in napetosti ne le pri vaših...

več...
Uspešno zaključili prvi teden učenja na daljavo

Uspešno zaključili prvi teden učenja na daljavo

Na OŠ Milke Šobar - Nataše smo uspešno zaključili prvi teden učenja na daljavo. Pozabili nismo niti na materinski dan, ki je bil v sredo, 25. marca. Učenci so po navodilih učiteljev doma pripravili lepa presenečenja za svoje mame. Prav tako pa doma razvijajo vsa...

več...
Svetovalno delo od doma

Svetovalno delo od doma

Zaradi trenutne neljube situacije s koronavirusom smo vsi doma, tako učenci kot tudi učitelji in ostali zaposleni na šoli. Iz dneva v dan se vsi trudimo, da bi pouk na daljavo nemoteno potekal. Za vse nas je to nova, nepričakovana izkušnja. Učitelji pridno...

več...
Veselo na delo – Milka začela delo na daljavo

Veselo na delo – Milka začela delo na daljavo

Tudi na OŠ Milke Šobar - Nataše smo v ponedeljek, 23. 3. 2020, pričeli s poukom na daljavo. Učitelji, učenci in starši se na nov način učenja šele privajamo, kljub temu pa ocenjujemo, da delo poteka uspešno. Učitelji tesno sodelujemo s starši in se prilagajamo...

več...
Svetovni dan Downovega sindroma

Svetovni dan Downovega sindroma

Generalna skupščina OZN je 21. marec razglasila za svetovni dan Downovega sindroma. Gre za kromosomsko motnjo, ki jo že ob oploditvi povzroči dodaten 21. kromosom. Datum obeleževanja sindroma torej simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – tretji dodatni...

več...
OKROŽNICA IN ODLOK

OKROŽNICA IN ODLOK

Spoštovani, spodaj vam pošiljamo okrožnico o preklicu nujnega varstva ter odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. OKROŽNICA ODLOK

več...
OBVESTILO!

OBVESTILO!

Spoštovani starši! Kot smo vas že obvestili bo na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje ter okrožnice MIZŠ zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa (COVID-19) naša šola zaprta od ponedeljka, 16. 3. 2020, do...

več...

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom:

– Vsebuje manjši obseg snovi in nižje učne cilje kot redni program OŠ, zato je več časa namenjenega utrjevanju znanja.
– Z individualiziranim programom se učencu dodatno prilagodijo oblike dela, tako da lahko razvija vse svoje sposobnosti.
– Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

 Posebni program vzgoje in izobraževanja:

– Delo poteka individualizirano (otrok napreduje po svojih sposobnostih).
– Učenci pridobivajo osnovna znanja in spretnosti in se usposabljajo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.
– Ocenjevanje je izključno opisno.
– Obvezni program traja 9 let (s tem učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje).
– Po zaključenem obveznem delu se lahko šolanje podaljša do 26. leta.
– Z dopolnjenim 18. letom starosti se lahko vključijo v varstveno delovni center.

Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.

Namenjena je učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Izvajalec DSP nudi pomoč učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi njegovih močnih področij.

Delo poteka neposredno z učencem, po potrebi v sodelovanju s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V okviru mobilne službe delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logoped.

Dostopnost