Mobilna služba

Mobilno službo opravljajo:

 • Bjanka Bogovac
 • Dijana Brinac
 • Vlasta Lah
 • Tadeja Malnarič Miketič
 • Monika Mihelič
 • Judita Rupnik
 • Saša Schweiger
 • Urška Smolič
 • Mateja Švegelj
 • Petra Malešič
 • Jana Vranešič
 • Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.
 • Mobilna služba je namenjena učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
 • Izvajalec DSP pomaga pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi učenčevih močnih področij.
 • Strokovni delavec dela neposredno z učencem, sodeluje s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

7   6

Dostopnost