Skoči na glavno vsebino

SVET ŠOLE sestavljajo:

predstavniki šole: Dijana Brinac (predsednica), Nina Aupič, Nace Mirosavljević, Jože Štukelj, Tina Črnič;

predstavniki ustanovitelja: Cvetka Aupič, Nataša Radojčič, Jasna Banovec;

predstavniki staršev: Jože Vrščaj (namestnik predsednice), Maja Matko Kambič, Bogomir Šutej.

 

Člani Sveta šole so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

 

Oglasna deska

Zapisniki 2023/24

Related Images:

Dostopnost