Skoči na glavno vsebino

Svetovalno službo na šoli opravlja socialna delavka Mirjana Šikonja.

Delo svetovalne delavke obsega:

 • svetovalno delo z učenci (osebne stiske, medsebojni odnosi, socialno-ekonomske stiske, karierna orientacija …),
 • svetovalno delo s starši,
 • sodelovanje z vodstvom šole in učitelji,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Svetovalno delavko lahko pokličete na telefonsko številko 07 30 61 748.

V času zaprtja šole svetovalno delavko dobite na zgornjo telefonsko številko ali preko elektronske pošte


POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO 2023

FEBRUAR
 • in 18. februar 2023:informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih
APRIL
 • april 2023:zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2023/2024
 • april 2023 do 16. ure:javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)
 • april 2023:objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2023/2024 (www.mizs.gov.si)
 • april 2023 do 14. ure :do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole
JUNIJ
 • junij 2023:razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda
 • do 21. junij 2023: vpis v srednje šole, na podlagi vabil šole

 


Dostopnost