Skoči na glavno vsebino

Mednarodni projekti:

Članica UNESCO pridruženih šol

Slovenska mreža ASPnet je članica mednarodne UNESCO Associated Schools Network, vanjo pa je vključenih več kot 100 vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Mreža ima 10 središč ASPnet, v katera so vključene osnovne in srednje šole ali vrtci, središča pa vodijo vodje središč, ki so praviloma zaposleni na šoli ali vrtcu, kjer je sedež središča.

Video S-factor
Projekt, ki promovira inkluzijo mladih oseb s posebnimi potrebami skozi uprizoritvene umetnosti in izdelovanje filmov. Organizator, koordinator in izvajalec projekta je OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj.

Ideja projekta prihaja s projekta S-Factor into Eurovision 2015, v katerem je organizacija Momentum iz Velike Britanije združila uspeh šova talentov S-Factor, ki ga že več kot deset let organizirata Kelford in Hilltop Special School iz Rotherhama v Veliki Britaniji in mednarodno sodelovanje ustanov iz sedmih evropskih držav, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami. S tem so promovirali koncept S-Factorja širom Evrope in ustvarili pogoje za širjenje ideje.

Glavni poudarek našega projekta  je na videu kot orodju inkluzije – s predstavitvijo izdelanih videov v javnosti širimo zavedanje o zmožnosti in ustvarjalnosti oseb s posebnimi potrebami.

PROJEKT VIDEO S-FACTOR 2019

PROJEKT VIDEO S-FACTOR 2017

PROJEKT VIDEO S-FACTOR 2016

S-FACTOR INTO EUROVISION 2015

Igraj se z mano

Festival predstavlja najobsežnejši del Mednarodnega festivalskega leta Igraj se z mano. Festival tradicionalno poteka v Ljubljani v zadnjem tednu v maju, od leta 2010 pa se je festivalsko dogajanje razširilo tudi v druge kraje po Sloveniji in tujini. Festival je tudi mednaroden, saj ga vsako leto obiščejo tudi gostje iz tujine.

Ideja festivala je povezovanje skozi igro. Vključevanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami ter ostalih, ki z medsebojnim druženjem in skupnim ustvarjanjem rušijo meje med “hendikepom in normalnostjo” in dejansko uresničujejo inkluzijo vseh ljudi ne glede na drugačnost v družbo. Aktivnosti na festivalu spodbujajo socialno integracijo oz. inkluzijo med otroci, mladostniki in odraslimi osebami s posebnimi potrebami ter večinsko populacijo vseh generacij.

V aktivnosti so vključene šole, zavodi, nevladne organizacije in posamezniki. Pomembno je predvsem druženje vseh ljudi, festival pa jim nudi priložnost za povezovanje in spoznavanje skozi skupne dejavnosti. Posledično se gradijo temelji za bolj razumevajočo in odprto družbo. Središče dogajanja je vedno glavni oder, kjer potekajo glasbeni, pevski in plesni nastopi ter razne igre. Oder obkrožajo številne delavnice in animacijski kotički. Število obiskovalcev iz leta v leto raste, tako je v letu 2015 v programu aktivno sodelovalo že kar 25.000 ljudi, med drugim kar 15.000 mladih, več kot 500 ustanov in 3.000 strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja iz Slovenije in tujine.

 

 
 
Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice

hr_wor(l)d

Projekt Branje ne pozna meja se izvaja v slovenskih in hrvaških osnovnošolskih knjižnicah. V slovenskih osnovnih šolah se berejo prevodi hrvaških pisateljev, v hrvaških šolah pa prevodi slovenskih pisateljev. Književna dela se berejo na glas, dejavnosti po branju pa se navezujejo na učni načrt oziroma se medpredmetno povezujejo. Sodelujejo učenci posameznih razredov, učenci v okviru interesne dejavnosti in njihovi učitelji. Na zaključnem srečanju se v krajšem kulturnem programu predstavi šolo in prebrano literarno delo.Projekt razen branja in poustvarjanja vključuje tudi raziskovalno delo, saj učenci raziskujejo zgodovino, kulturo in znamenitosti kraja partnerske šole.
Vodji projekta povežeta slovensko in hrvaško osnovno šolo, knjižničarji pa se medsebojno dogovorijo o nadaljnjem sodelovanju: dogovorijo se, kaj bodo brali, kateri razredi ali interesne skupine bodo sodelovale, kje in kdaj bo zaključno srečanje. Na zaključnem druženju se med seboj spoznajo in izmenjajo izkušnje in vtise. Šola gostiteljica organizira ogled krajevnih znamenitosti, kar razširi in dopolni učenčeva pridobljena znanja.V projektu se bomo na OŠ Milke Šobar – Nataše povezali z učenci iz Centra za odgoj i obrazovanje djeci i mladeži Karlovac. Cilje projekta bomo prilagodili našim učencem, njihovim zmožnostim z osrednjim ciljem, da spoznajo izbrano literarno delo in hrvaškega avtorja.

O poteku projekta si preberite na spletni strani šolske knjižnice.

Več o projektu: http://citanjenepoznajegranice.weebly.com/

Noč knjige

Projekt Noč knjige 2016 je nekomercialne narave, poteka kot družbena akcija, ki povezuje številne lokalne prireditelje, ki samostojno izbirajo in izvajajo kulturne vsebine. V Sloveniji Noč knjige tokrat poteka tretjič zaporedoma, tudi letos pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco. Letos se je v projektu Noč knjige 2016 za knjigo združilo 23 organizatorjev, pričakujejo pa več kot 400 prirediteljev dogodkov, ki bodo s knjigo povezali okoli 110.000 bralcev.

O poteku projekta si preberite na spletni strani šolske knjižnice: http://zgodbe.splet.arnes.si/events/event/koscek-zgodbe-prosim-noc-knjige-2016-na-os-msn/

Projekt ENO dan sajenja dreves (ENO tree planting day)

ENO tree planting day je globalni dogodek, ki vsako leto poteka 21. septembra. To je dan, ki so ga Združeni narodi razglasili za svetovni dan miru.

Projekt se je začel izvajati leta 2000. Začetnik tega projekta je Mika Vanhanen, ki prihaja s Finske. Danes v tem projektu sodeluje že preko 10.000 šol z vsega sveta. Učenci po vsem svetu na ta dan sadijo drevesa in tako v 24 urah sklenejo zeleni obroč okoli Zemlje. Projekt sodelujoče otroke združuje v skupni skrbi za okolje in njegovo problematiko. Dogodek spodbuja učenje za mir in dviguje otroško zavedanje o pomembnosti dreves in gozdov na globalni ravni.

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše v projektu sodeluje že vrsto let. V sklopu projekta vsako leto izberemo lokacijo v bližini šole, kjer naši učenci posadijo drevo miru. Ob tem dogodku vsako leto povabimo kakšnega gosta in pripravimo kulturni program. Po sajenju učenci redno skrbijo za drevo in ga zalivajo. Ob tem opazujejo kako drevo raste skupaj z njimi. Ob tem tudi  vsako leto zbiramo star papir in s tem učencem poskušamo približati pomen recikliranja papirja in ohranjanja dreves.

Glavni cilj projekta ENO je bil zasaditev 100 milijonov dreves po vsem svetu do leta 2017 in Zemlji vrniti 100 milijonov dreves. Z vsakim na novo posajenim drevesom pomagamo našemu planetu.

Več o projektu si lahko preberete na: http://treeday.enoprogramme.org/how/instructions

Projekti znotraj RS:

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o programu: KLIK

Zbiranje izrabljenih tonerjev, kartuš, zamaškov, baterij in starega papirja

CiljiGlavni cilj akcije zbiranja odpadnih surovin ni le zbiranje samo, ampak je seznaniti učence in njihovo okolico, da lahko vsakdo pripomore k ohranjanju okolja ter da obstaja veliko izdelkov na našem tržišču, ki bi jih z recikliranjem lahko ponovno uporabili ali pa jih predelali v nove izdelke. Recikliranje odpadkov pomaga ohranjati okolje.

Ciljne skupine

V projekt so vključeni učenci, zaposleni na šoli in njihovi starši in drugi občani.

Opis projekta

Odnos do okolja se spreminja in projekt je namenjen vsem, da se zavedamo, da ločevanje in recikliranje odpadkov pomagajo ohranjati okolje.
Zbiranje zamaškov, starega papirja ter izrabljenih tonerjev, kartuš poteka skozi celo leto.
Podjetje Bitea, inženiring in storitve, d. o. o. Dramlje že več let odvažajo izrabljene tonerje in kartuše.
Star papir 2x letno naložimo na pripravljen kontejner, ki ga pripravi podjetje Dinos iz Novega mesta.
Odpadle baterije odpeljemo v Podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči.
Zamaške odpeljemo v različne ustanove, ki organizirajo dobrodelne akcije zbiranja zamaškov

Povezanost z okoljem

Kartuše, tonerje in papir za nas zbirajo tudi Občina Črnomelj, SKB banka, fotokopirnica Iris, Upravna enota Črnomelj, A-sprint d.o.o …

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk tudi letos izvajamo na naši šoli. Preko tega projekta želimo v sodelovanju s partnerji (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje,  Zavod RS za šolstvo, Čebelarska zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Nacionalni inštitut za javno varovanje zdravja,  GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter GIZ Mlekarstva Slovenije) otroke, njihove starše, pa tudi širšo javnost, spodbuditi k pridelovanju in kupovanju lokalne hrane. Hočemo predstaviti pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k pravilni in zdravi prehrani. Posebno pozornost pa namenjamo pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja. Projekt je namenjen navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in lokalnimi pridelovalci in predelovalci hrane.

Letošnji Tradicionalni zajtrk in obeleženje dneva slovenske hrane želimo povezati s slovensko pobudo za razglasitev svetovnega dneva čebel in s poudarki in usmeritvami nove, nedavno objavljene Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, ki poudarja pomen rednega in zdravega prehranjevanja zlasti pri otrocih in mladih, ko se oblikuje dobra navada zajtrkovanja. Izvajanje projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je odlična priložnost, da mlade spodbudimo k rednemu zajtrkovanju.

Na spletni strani: http://tradicionalni-zajtrk.si/ si lahko ogledate, kako je projekt potekal v prejšnjih letih.

Šolska shema sadja, zelenjave in mleka

Šolska shema je nadomestila nekdanjo Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka.
Avgusta 2017 je začel delovati nov enotni okvir razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah.
ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja Šolske sheme je šolsko leto 2017/2018.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.

Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje.

Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Tudi naša šola se je odločila, da izberemo razdeljevanje šolskega sadja in zelenjave ter tudi šolskega mleka. Ter tako spodbujati učence k uživanju lokalno pridelanih izdelkov.

Več si lahko ogledate na spletni strani: https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

Projekti, v katerih šola sodeluje:

Šolski ekovrt

Šolski ekovrt je projekt, ki je sodoben, unčinkovit učni in vzgojni pripomoček. V projektu se osredotočamo na globalno problematiko kmetijstva in prehrane, ki sta visoko med globalnimi cilji trajnostnega razvoja Otrokom in mladim omogoča celostne izkušnje prek neposrednega stika in dela z naravo. To še nikoli ni bilo bolj pomembno kot danes, ko so otroci že od malih nog »prilepljeni« za različne ekrane in izgubljajo pristen stik z naravo in soljudmi.

Več si lahko ogledate na spletni strani: http://www.solskiekovrt.si/

Kuhna pa to

Problematika obstoječe situacije je mladostniško nezadostno spoštovanje iz osnovnih sestavin, značilnih za posamezno lokacijo in letni čas, nepoznavanje sestavin, ki predstavljajo temelj zdravega obroka, neprilagojenost okusom zdravih jedi (predvsem zelenjavnih) in posledično zavračanje le-teh, velika in lahka dostopnost jedi »iz ovitkov«, dosegljivih v trgovinah in obratih hitre prehrane ter njihova »vabljivost« glede na umetne dodatke, na drugi strani zavračanje naravnih okusov, nezadosten poudarek na vizualni vabljivosti jedi, tistih, ki jim hrano ponujajo ter želja po prilagajanju okusov otrok v šolskih kuhinjah, prevelika »odsotnost« staršev pri vzgajanju otrok k spoštovanju zdrave hrane in preslaba motivacija mladih (iz vseh strani) za spremembe pri jedilnikih. 
Vse to vodi do prekomerne teže, zamaščenosti teles, posledično slabšega počutja, apatičnosti in slabe samopodobe, bolezni, kar vodi v šolski in siceršnji – življenjski neuspeh, privede v slabe družbe, posedanja po cestah ali pred računalniki in izogibanja telesnim aktivnostim,…za kar osnovni razlog je prehrana.

Želja ali namen je oplemenititi – nadgraditi enodnevno aktivnost: Slovenski tradicionalni zajtrk, ga v skladu z načinom motivacije mladostnikov približati ozaveščanju vseh vpletenih (osnovnošolcev, šolskih kuhinj, učiteljev, staršev ter posledično vse populacije), podati otrokom starosti osnovne šole razumljive – praktične razloge: vzroke in posledice uživanja zdrave hrane ter jedi vplesti v otrokov šolski in siceršnji vsakdan, kot samoumeven način prehranjevanja.

Za doseganje dolgoročnega zdravja mladostnikov, ki nastopajo v vlogi učiteljev ali najboljšega medija za celotno (lastno in starševsko) populacijo, je koriščenje zdrave hrane: lokalno značilne in lokalno pridelane, ob določenem letnem času ali ostalih zakonitostih, spoznavanje dela proizvajalcev iz okolja, spoznavanje tradicionalnih jedi ali sestavin, nujni del splošne izobrazbe za dolgoročno zdravje, uspeh na vseh področjih in ohranjanje lastne nacionalne identitete.

 

Več si lahko ogledate na spletni strani: https://www.kuhnapato.si/

Projekt Pasavček

Učenci nižjih razredov Osnovne šole Milke Šobar – Nataše bodo že četrto leto vključeni v projekt Pasavček. Vsebina projekta se nanaša na varnost otrok v prometu v vlogi pešca, kolesarja ter sovoznika v avtomobilu. Na temo prometne varnosti so v času pouka vsako šolsko leto organizirane številne likovne, športne in druge aktivnosti, preko katerih se učenci učijo varnega ravnanja v nepredvidljivih prometnih situacijah. Vsebina je prav tako usmerjena v zgodnje spoznavanje z osnovno prometno signalizacijo. Vsako leto nas obišče policist, organizirano pa je tudi predavanje za starše na temo nakupa in uporabe otroških varnostnih sedežev v avtomobilu ter pomenu varnostnega pasu pri vožnji v avtomobilu. Geslo projekta Pasavček se glasi: »Red je vedno pas pripet«.

Dodatne informacije o projektu so dostopne na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa:

https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/programi/pasavcek/#oprojektu

Policist Leon svetuje
Preventivni projekt Policist Leon svetuje so zasnovali v Policijski upravi Slovenj Gradec. Pri vsebinski pripravi in oceni projekta je sodelovalo tudi Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport. Nosilec projekta je Služba generalnega direktorja policije, izvajalci pa so policijske uprave oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami.

Cilj projekta je seznaniti otroke o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih, povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroci, učitelji in starši ter policijo.

Potek projekta

Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje.

V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več vsebin, prilagojenih tudi letnemu času:

 • promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
 • pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
 • nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci …),
 • kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine …) in
 • kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih …).
Drugačne pravljice
Opis projekta:

Projekt, ki je namenjen promociji knjige in branja, pripovedovanja, druženja, komuniciranja, medsebojnega sodelovanja, sožitja z naravo.

Želimo vzpodbuditi varovance, ki so prepričani, da branje ni za njih, razvijati jezikovno sporazumevanje oz. komunikacijskih sposobnosti, dati poseben poudarek govorjeni besedi, branju in druženju ter s svojim svetovalnim delom vplivati na razvoj bralnih navad.

Cilji:

 • dvigniti bralne in komunikacijske sposobnosti,
 • razvijanje domišljije in drugih jezikovnih zmožnosti (pripovedovanja),
 • razvijati vztrajnost in potrpljenje pri branju,
 • širiti besedni zaklad in sposobnost jezikovnega izražanja,
 • integracija marginalnih skupin (otroci + odrasli s posebnimi potrebami).

Ciljna skupina:

Namenjen je otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in sicer varovancem VDC Črnomelj,  Društva Sožitje in učencem OŠ Milke Šober Nataše.

Vodji projektaAnja Panjan Trgovčić, Daniela Žunič

Pravljični potujoči kovček
kovcekOpis projekta:

Bralni projekt PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK izvajamo v sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami črnomaljske in semiške občine. Namenjen je predšolskim otrokom in učencem 1. razreda. Družine vsako šolsko leto povabimo k branju kvalitetne otroške literature.

Za vsako skupino otrok pripravimo kovček, ki vsebuje zvezek za vtise in štiri knjige s katerimi ob branju uživajo in se izobražujejo vsi člani družine.

Cilji: povezati splošno knjižnico, vrtce, šole in družine, spodbujati družinsko branje, razvijati bralno kulturo

Vodja projekta: Breda Kočevar

Rastem s knjigo
rastemOpis projekta

Ob mednarodnem dnevu pismenosti, ki je 8. septembra, se začenja izvajanje nacionalnega projekta Rastem s knjigo. Vsak sedmošolec prejme, ob letnem obisku splošne knjižnice, knjigo, ki jo izbere strokovna komisija na JAK na podlagi javnega razpisa.

Obisk knjižnice vključuje spoznavanje informacijsko-knjižničnih znanj, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem, predstavitev avtorjev in knjige.

Nosilci projekta so Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in združenje splošnih knjižnic v sodelovanju z vsemi splošnimi knjižnicami, vsemi osnovnimi šolami in zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter zamejskimi osnovnimi šolami.

23. aprila 2010 je Ljubljana postala svetovna prestolnica knjige. V okviru tega projekta se bo v šolskem letu 2010/11 izvajal tudi nacionalni projekt »Rastem s knjigo SŠ 2010« (za srednješolce).

Cilji:

– spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature,

– promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,

– spodbujanje motivacije za branje pri osnovnošolcih in srednješolcih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic.

Ciljna skupina:

sedmošolci OŠ,

srednješolci – dijaki prvih letnikov

Vodja projekta: Jožica Žunič

Dan varne rabe interneta
Drugi torek v februarju praznujemo Dan varne rabe interneta.  Naša šola se vsako leto vključi v projekt, kjer učenci ta dan s pomočjo zanimivih nalog spoznavajo, kako varno uporabljati internet in kaj storiti oz. kam se obrniti v primeru težav.

Zloženke oz. poučna gradiva:

 • Zloženka Spletne laži (link)
 • Zloženka Škljoc nastane nova fotka (link)
 • Zloženka Kaj je seksting? (link)
 • Zloženka Hej ne bodi tiho (link)
 • Drevo odločanja: Prejel/-a si golo fotografijo nekoga. Kaj sedaj? (link)
 • Drevo odločanja: Bi rad manj časa preživel na mobilnem telefonu? (link)
 • Drevo odločanja: Bi rad pomagal nekomu, ki ga poznaš in ga trpinčijo preko spleta? (link)
 • Drevo odločanja: Objaviti posnetek prijatelja? (za otroke in najstnike): (link)
 • Drevo odločanja: Objaviti ali ne? (za otroke in najstnike): (link)
 • Plakat 10 zlatih pravil za varno uporabo spleta (za otroke in najstnike) (link)
 • Mobilna aplikacija: Reši spletno dilemo (link)

Kratki video nasveti za otroke in najstnike »Sejfko sprašuje…strokovnjak odgovarja«:

 • Kako pomagati nekomu, ki ga žalijo preko družabnih omrežij? (video)
 • Kako dokazati prijateljem, da jih žali nekdo drug v mojem imenu? (video)
 • Če te nekdo žali, ali ga blokiraš? (video)
 • Ali je treba imeti za vsako družabno omrežje svoje geslo? (video)
 • Ali lahko za profilno sliko uporabimo sliko slavne osebe, ki smo jo našli na internetu? (video)
 • Ali je narobe, če imaš na Facebooku ali drugih družabnih omrežjih več profilov? (video)
 • O uporabi družabnih omrežij (video)
 • Ravnanje v primeru nasilja na družabnih omrežjih (video)
 • Naj te ne bo strah, da zamujaš … (video)
 • Super selfie (video)
 • Več videov >>

Več informacij je objavljeno na spletni strani www.safe.si.

 

Šolski projekti:

Prostovoljno delo
Na OŠ Milke Šobar – Nataše že več let izvajamo šolski projekt “Prostovoljno delo”.  Prostovoljci se vključujejo v šolski vsakdan, predvsem so v pomoč pri pouku podaljšanega bivanja in tako spoznavajo utrip šole.
 
Pri izvajanju projekta sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami kot so Srednja šola Črnomelj, Mladinski center BIT. Prostovoljci pri nas pridobijo bogate izkušnje, ki so jim popotnica za naprej. Nekaterim izkušnje, ki jih pridobijo, pomagajo tudi pri odločitvi za nadaljnje šolanje. Prostovoljstvo prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti, k izboljšanju kakovosti življenja ter vzajemno učinkuje na življenje posameznika in družbe.
Vodne radosti

V šolskem letu 2020/2021 bomo, v soglasju z navodili NIJZ in razpoložljivostjo zunanjih izvajalcev, projekt poskušali izvesti o čemer boste pravočasno obveščeni.”

 
Terapija z živalmi

V šolskem letu 2020/2021 bomo, v soglasju z navodili NIJZ in razpoložljivostjo zunanjih izvajalcev, projekt poskušali izvesti o čemer boste pravočasno obveščeni.”

 

Zaključeni projekti:

Projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU)

Projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU)

OŠ MŠN je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje programov, ki bi spodbujali socialno vključenost otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) je v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji (OŠ MŠN, OŠ Dragotina Ketteja Novo mesta, OŠ Stanka Vraza iz Ormoža in nevladno organizacijo Bodi zdrav) oblikoval projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU).

Program je namenjen učencem 7. -9. razreda v osnovnošolskem programu z nižjim izobrazbenim standardom in višjim stopnjam posebnega programa, ki bodo lahko pridobili nove veščine in sodelovali v delavnicah ter se tako pripravljali na lažji prehod v srednjo šolo in zaposlitev.

Na naši šoli se bomo osredotočili na izvedbo dejavnosti: izobraževanja v smeri iskanja zaposlitve (Modu 1), pridobivanje spretnosti v obrtnih storitvah (Modul 3) in usposabljanja pri samooskrbi s sadjem in zelenjavo ter z njimi povezana gospodinjska opravila (Modul 5).

V sklopu projekta bomo uredili učno stanovanje/apartma v dijaškem domu, šolski vrt in nabavili potrebne pripomočke. Učenci bodo vključeni v delo pri izbranih podjetjih in obrtnikih, obdelovali šolski vrt, skrbeli za apartma in goste. Sodelovali bodo v izmenjavi učencev pri partnerjih projekta.

Pričakujemo, da bomo do leta 2022, ko se projekt konča, usposobili nekaj generacij učencev, ki bodo še lažje nastopale na trgu dela.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o projektu si preberite na https://pdu.splet.arnes.si/

 

Mobilna aplikacija “Moj komunikator”

MojKomunikator

Na OŠ Milke Šobar – Nataše v Črnomlju smo leta 2013 v okviru projekta Razvoj mobilnega komunikatorja za lažje sporazumevanje, ki ga je podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj, izdali sodobni elektronski pripomoček za komunikacijo, ki temelji na vsakdanjih pogovornih situacijah. Mobilna aplikacija MojKomunikator omogoča možnost sporazumevanja osebam, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo govoriti. Uporablja se lahko tudi za učenje oz. utrjevanje besed v slovenščini. Uporabniki za uporabo aplikacije MojKomunikator ne potrebujejo nobenega predznanja, saj je le-ta za uporabo enostavna. Aplikacija vsebuje osnovne besede in sporazumevalne vzorce (v slikovni, besedni in zvočni obliki), ki so potrebni za vsakdanje sporazumevanje. V okviru projekta je bil razvit tudi spletni portal, ki je omogočal delovanje aplikacije na stacionarnem računalniku ter prilagajanje le-te uporabniku z dodajanjem svojih slik in zvokov. Spletni portal je omogočal prenos uporabniku prilagojene aplikacije na svojo mobilno napravo. Spletna aplikacija in aplikacije so bile v trgovinah na voljo do decembra 2018, ko se je projekt iztekel. Nadomestil jih je MIKI (Mobilni Interaktivni Komunikator I), posodobljena verzija aplikacije MojKomunikator, za operacijske sisteme Android.

Prvotna aplikacija MojKomunikator je uporabnikom še vedno na voljo v obliki  t.i. progresivne spletne aplikacije (PWA). Lahko si jo naložite na pametni telefon ali tablico, kjer nato deluje tudi brez internetne povezave. Lahko jo uporabljate tudi na osebnem računalniku, nima pa več možnosti dodajanja svojih slik in zvokov. Dostopna je na povezavi TUKAJ, kodo programa pa si lahko ogledate TUKAJ.

Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE

 

Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE

Zdrav občutek lastne vrednosti ima odločilen vpliv na preprečevanje odklonilnih vedenj med otroki in mladostniki. Program BASE je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja mladih. Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore k bolj odgovornemu in produktivnemu življenju v odraslosti.

Program se osredotoča na razvijanje petih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj:

 • občutek varnosti
 • občutek identitete
 • občutek pripadnosti
 • občutek smiselnosti
 • občutek sposobnosti

in spodbuja

 • spoznavanje sebe
 • povezovanje z drugimi
 • vključevanje v skupnost

 

Cilji programa

 • izboljšati medsebojne odnose med vrstniki, v šoli in družini
 • zmanjšati nasilje med vrstniki v šoli in lokalni skupnosti
 • zmanjšati število ranljivih otrok
 • povečati motiviranost, odgovornost in ciljno naravnanost
 • izboljšati učni uspeh
 • povečati strpnost in pripravljenost sprejemanja različnosti
 • izboljšati socialne veščine ter sposobnost izražanja lastnih čustev in potreb
 • povečati sposobnost sprejemanja zdravih in produktivnih odločitev
 • preprečevati odklonilna vedenja ter zlorabo drog in alkohola

 

Več o projektu: www.insti-rok.si/razvijanje-samovrednotenja-ranljivih-otrok/

 

Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju
Brez naslova

Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju

Namen programa

Program vzpostavlja ustrezne medsebojne povezave in vključuje strokovne rešitve in rezultate več mednarodnih in nacionalnih projektov v zadnjih sedmih letih na področju vrtcev, osnovnih in srednjih šol pri razvijanju različnih vrst pismenosti, novih strategij učenja in poučevanja ter ustvarjanja ustreznega e-podprtega učnega okolja. Namenjen je ranljivim skupinam: otrokom s posebnimi potrebami in otrokom iz ekonomsko šibkejših okolij.

Aktivnosti

Aktivnosti potekajo v treh večjih sklopih:

A. Oblikovanje pristopov oz. pedagoških strategij za povečanje dostopnosti in enakih možnosti v vzgojno izobraževalnih institucijah, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (ciljna skupina so otroci s posebnimi potrebami);

B. ABC e-šole za oblikovanje pristopov oz. pedagoških strategij za povečanje dostopnosti in enakih možnosti predvsem otrok iz ekonomsko šibkejših okolij;

C: Predstavitev in izmenjava rezultatov med šolami, ki so vključene v projekt na področju dela z ranljivimi skupinami.

Cilji

1. Senzibilizirati šolski prostor za delo z ranljivimi skupinami in inkluzivno paradigmo;

2. Nadgraditi dobro vzgojno izobraževalno prakso s strokovnimi rešitvami in rezultati dosedanjih mednarodnih in nacionalnih projektov in vključiti nove pristope in pedagoške strategije za delo z otroki s posebnimi potrebami in e-podprto učno okolje v obstoječe uspešne modele in oblike dela.

3. Izdelati nova usposabljanja za opolnomočenje vzgojiteljev, učiteljev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev za delo v e-podprtem učnem okolju;

4. Spodbuditi izmenjavo in širjenje izkušenj pri oblikovanju in uvajanju strategij za povečanje dostopnosti in enakih možnosti med šolami, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in drugimi šolami, ki spodbujajo rabo IKT v različnih strategijah poučevanja in spremljanja učencev.


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.


Poročilo o zaključku projekta

Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju

Vzgojno izobraževalne institucije, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, smo bile v mesecu oktobru povabljene k sodelovanju v enomesečnem projektu Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju.

Na šoli smo oblikovali projektni tim, ki so ga sestavljale Tina Črnič, prof. matematike in računalništva, Helena Konda, dipl. muzikolog in mag. Mateja Medvešek Rjavec, prof. slovenščine. Projektni tim je pripravil pristope oz. pedagoške strategije za povečanje dostopnosti in enakih možnosti za učence in kolektiv OŠ Milke Šobar – Nataše.

S strani ministrstva smo prejeli finančna sredstva v višini 4066,56 €.

V času trajanja projekta od 12. 10. 2015 do 30. 11. 2015 smo izvedli:

 • predavanje za celoten kolektiv Darinke Jerčinovič: Nevrolingvistično programiranje;
 • predavanje za celoten kolektiv mag. Janje Zupančič: Vloga učitelja pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja (Dober učitelj je večni učenec, Moč različnih učnih strategij, Izzivi sedanjosti in bIižnje prihodnosti, Miselna naravnanost je odločitev posameznika ali Nadenite si rožnata očala);
 • gledališko delavnico za učence, Jasna Banovec, prof. def.;
 • glasbeno delavnico za učence, Darinka Pirc, prof. def.;
 • računalniško delavnico za učence, Laura Zrilič, prof. def.;
 • šiviljsko delavnico za učence, Ksenija Pejanovič, spec. def. in Jasmina Škrbec Masilo, prof. srp.;
 • kamišibaj gledališče za učence, Breda Kočevar.

Članice tima smo pripravile in izvedle predavanje za kolektiv OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta, v katerem smo predstavile našo šolo ter projekte s poudarkom na mednarodnem projektu S – Factor.

Nabavili smo tudi več športnih rekvizitov in didaktičnih pripomočkov.

V okviru projekta smo učiteljice Tina Črnič, Ajda Skrbinšek, Helena Konda in Mateja Medvešek Rjavec izvedle za učence 7., 8. in 9. razreda OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta šesturno delavnico z naslovom Čudežni mlinček.

Logopedinja Vlasta Lah je izvedla strokovno predavanje za učitelje OŠ Ljuba Šercerja v Kočevju in nudila logopedske nasvete za učence OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta.

Zelo veseli smo bili pohval s strani Zavoda republike Slovenije za šolstvo za odlično in kakovostno izvedbo programa in popolno pripravljeno dokumentacijo.

eTwinning

OŠ Milke Šobar – Nataše se je v šolskem letu 2015/2016 priključila eTwinningu –  skupnosti, ki učiteljem nudi platformo za komunikacijo, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj ipd. V okviru le-tega smo se letos pridružili mednarodnemu projektu z naslovom Make your soup, v katerem sodelujejo večinske in šole s prilagojenim programom iz 15 držav (Avstrija, Danska, Belgija, Češka, Poljska, Latvija, Ukrajina, Madžarska, Bolgarija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Turčija, Moldavija in Albanija). V okviru projekta bomo predstavili in skuhali slovensko tradicionalno jed, govejo juho. Ob tem bomo spoznavali tuje kulture in hrano ter se preizkusili v kuhanju tujih jedi. Osrednji namen projekta je medvrstniška socializacija, odprtnost do tujih kultur ter urjenje različnih motoričnih in kognitivnih spretnosti, ki jih kulinarika zagotovo zahteva.

Certifikat: Certificate


Projekt Make you soup

Učenci 7. razreda sodelujo v mednarodnem projektu Make your soup. Vsaka izmed sodelujočih šol bo predstavila najbolj prepoznavno domačo juho, mi pa smo se odločili za vsem dobro znano govejo juho. V ta namen smo posneli predstavitveni video, ki si ga bodo ogledali njihovi vrstniki iz več kot petnajst evropskih držav.

Video eTwinning: https://www.youtube.com/watch?v=seUZOtQVaSQ


Kuharske mojstrovine
 
 
Učenci 7. razreda v okviru eTwinning platforme sodelujejo v projektu Make your soup ali Skuhaj svojo (nacionalno) juho. V prvi fazi izvedbe so se pod mentorstvom učiteljic Katarine Konda, Darinke Jerman in Dijane Brinac preizkusili v izdelovanju rezancev. Končni video dokazuje, da so se pri tem zelo dobro odrezali.
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v4dSPoWQIEk&t=28s

 

2. faza: Kuhanje juhe

https://www.youtube.com/watch?v=yqwKTF3Y2Ao&t=20s

 

Zadnja faza: Tradicionalno slovensko kosilo

https://www.youtube.com/watch?v=7m7NhLLofMw

 

Dijana Brinac

 

Zvočna knjižnica

Izhodiščno stanje

Mnogo naših učencev zaradi različnih primanjkljajev ne bere. Kljub temu pa uživajo v poslušanju zgodb. Vključeni smo v različne bralne projekte in učencem učitelji veliko beremo.

Opis projekta

Našim učencem smo želeli ponuditi občutek, da zmorejo biti sami s knjigo, jim omogočiti, da se udobno namestijo, da uživajo ob poslušanju/gledanju zgodbe in se na koncu, tako kot vsak pravi bralec, počutiti bolj bogato za spoznanja, ki jih nudijo umetnostna besedila.

Na šoli uporabljamo sodobno tehnologijo in v šolski knjižnici se je porodila ideja, da združimo zgodbo in tablico. Učencem je bila uresničitev ideje všeč, učiteljem pa spodbuda za nadgradnjo le-te.

Ciljne skupine

V projekt so vključeni učenci, prve triade in posebnega programa 2, 3, 4. To so  otroci, kjer pospešeno spodbujamo njihov razvoj na socialnem, govornem, gibalnem, zaznavnem in miselnem področju ter jih navajamo na čim bolj aktivno vključevanje v domače okolje.

Posnetek se učencem, v katerem sodelujejo tudi sami, zdi prepričljiv in je močno motivacijsko sredstvo za razvijanje zmožnosti poslušanega/gledanega besedila.

Cilji

Ob tem so nastala tudi vprašanja za razumevanje zgodbe in vprašanja za opazovanje posnetega. Opaziti je velik jezikovni napredek pri učencih – bogatejši besedni zaklad, tvorba stavkov, učenci razvijajo pozornost, opazovanje, poslušanega/gledanega besedila. Kreativnost, inovativnost in aktivnost udeležencev

S posnetim gradivom pridobivajo tudi osnovna znanja in spretnosti (poslušanje, pozornost).

Ob snemanju bi oblikovali tim, ki ga bi sestavljali učitelji nosilnih predmetov, predmetov s poudarjeno vlogo ter podpornih predmetov.

Učenci razvijajo pozitiven odnos do literature, ozavestijo,  doživljajo, razumevajo, vrednotijo, aktualizirajo sporazumevalne in socialne večkulturne zmožnosti z metodo opazovanja, zaznavanja, občutenja, asociativnega razmišljanja, predstavitev lastnih izkušenj.

Razvijanje sposobnosti lastne aktivnosti in koncentracije.

Povezanost z okoljem

Povezali se smo z lokalnim okoljem – s člani KBŠ-ja smo se dogovorili, da posnamemo eno od pravljičnih uric, ki se izvajajo na šoli skozi šolsko leto.

Rezultati

Posneta video knjižica Mojiceje Podgoršek Krtek Škrtek išče svoj dom in avdio gradivo Prešernove poezije.


Vsebina zgoščenke:                                                 

France Prešeren: Zdravljica, učenci 7. razreda, mentorica Mateja Medvešek Rjavec
France Prešeren: Pod oknom, učenci 6. razreda, mentorica Mateja Medvešek Rjavec
France Prešeren: Vrba, učenci 5. razreda, mentorica Monika Mihelič
France Prešeren: Slovo od mladosti, učenci PPVI 5, 6, mentorica Mateja Zupančič
France Prešeren: Kam, učenci 8., 9. razreda, mentorici Mateja Medvešek Rjavec in Helena Konda
Prešernov življenjepis, učenca 8., 9. razreda, mentorica Mateja Medvešek Rjavec
O Prešernu, učenci 1., 2., 3., 4. razreda, mentorici Judita Rupnik, Dijana Crnić,
O Prešernu, PPVI 3, 4, mentorici Jana Vranešič, Bjanka Bogovac
Posebni zvoki, učenci PPVI 2, mentorica Nina Aupič 

Uporabljena glasbena podlaga:

Andrej Šifrer: Neiztrohnjeno srce
Vlado Kreslin: Vrba
Aleksander Mežek: Kam

Izbor vsebine: Mateja Medvešek Rjavec
Tonska obdelava: Robert Strmec
Oblikovanje: Tina Črnič

Črnomelj, februar, 2016

slika

Related Images:

Dostopnost