Skoči na glavno vsebino

Članica UNESCO pridruženih šol

Slovenska mreža ASPnet je članica mednarodne UNESCO Associated Schools Network, vanjo pa je vključenih več kot 100 vzgojno-izobraževalnih zavodov. OŠ Milke Šobar – Nataše se je kot članica UNESCU pridružila 1. 9. 2023. V okviru projektov UNESCO na ravni šole sodelujemo tudi z ožjim in širšim okoljem. Skozi dejavnosti in delavnice spodbujamo razvoj strpnosti v družbi, sprejemanje drugačnosti in poudarjamo pomen ekologije. Cilji so odprtost in spodbujanje k sožitju, pri čemer delujemo v skladu Delorsovih štirih stebrov: učiti se, da bi vedeli, učiti se delati, naučiti se živeti skupaj in učiti se biti.

V SODELOVANJU Z NARAVO SAM PRIDELAM HRANO

Letos smo se odločili, da nadgradimo naš šolski vrtiček in sodelujemo pri projektu, ki omogoča našim učencem praktično delo z naravo in pridelavo hrane. Cilji projekta so bili naučiti učence negovanja narave in pridelave hrane, spodbujati medsebojno sodelovanje med učenci, razviti življenjske veščine za lastno pridelavo hrane in poudariti pomen samooskrbe in trajnostnega življenjskega sloga. Skozi celotno leto smo skrbeli za vrt, sadili, obrezovali, kompostirali in se učili o različnih žitih. Posebna novost letošnjega leta je bila zasaditev češnje. Želimo, da naši učenci spoznajo pot hrane od vrta do mize ter se zavedajo pomena samooskrbe.
Navdušeni smo nad napredkom in se že veselimo novih pridelkov.

POSTANI PRAVI JUNAK - POBEREM SMET IN REŠIM SVET

V okvirju UNESCO projekta Postani pravi junak – poberem smet in rešim svet smo si zadali naslednje cilje:

  • Ozaveščanje o pomenu ohranjanja čistega okolja
  • Spodbujanje ustvarjalnosti z uporabo recikliranih materialov
  • Krepitev čuječnosti in spoštovanja narave

Učenci so v okviru projekta raziskovali Črnomelj, spoznavali različne gozdne kotičke in drevesne gaje, kjer so se posvetili opazovanju narave, branju, pogovoru, ustvarjanju in učenju z naravnimi materiali. Poleg tega so izvedli dve tehniški delavnici, kjer so iz recikliranega papirja, odpadnega lesa ter kovine izdelovali praznične voščilnice in okraske. Za okrasitev izdelkov so uporabili tudi dele starih, odsluženih igrač.
Na Svetovni dan Zemlje so učenci pobrali smeti pri igrišču, ki ga pogosto obiskujejo. Ob vsakem obisku narave so pobirali so strmeli k temu, da so naravo za seboj pustili lepši in čistejšo. Med enim izmed obiskov so učenci ob robu jase našli veliko cevi in drugih smeti. Ker je bilo odpadkov preveč za eno črno vrečo, so jih zbrali na dva velika kupa in o tem obvestili komunalno službo, ki je obljubila, da jih bo pospravila v najkrajšem možnem času.
Projekt je bil zelo uspešen in je prispeval k čistejšemu okolju ter ozaveščanju učencev o pomenu varovanja narave. Učenci so se naučili, da lahko iz odpadnih materialov ustvarijo lepe in uporabne predmete ter kako pomembna je skrb za naš planet.

DRUGAČNOST NAS BOGATI

OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj je v šolskem letu 2023/24 zaključila projekt “Drugačnost nas bogati”. Namen projekta je bil ozaveščati javnost o osebah s posebnimi potrebami, njihovih sposobnostih in izzivih ter spodbujati sprejemanje drugačnosti.

V sklopu projekta so učenci izvedli vrsto aktivnosti, ki so spodbujale razumevanje, sprejemanje in sodelovanje, med drugim tudi naslednje:

Mednarodni dan miru so obeležili s tehniškim dnem, kjer so posadili poljski javor kot simbol miru in enotnosti. Sodelovali so tudi v ustvarjanju plakata s sporočili, ki promovirajo mir in strpnost.

Mednarodni dan strpnosti so obeležili z izdelavo plakatov in razpravo o negativnih vplivih opravljanja. Učenci so se naučili, kako konstruktivno reševati konflikte in graditi trdne odnose.

Učenci so se povezali tudi z vrstniki iz OŠ Loka Črnomelj. Prejeli so pismo in pripravili odgovor nanj ter poskrbeli za darila za obiskovalce. Ob obisku so gostom pokazali šolo, posebne učne pripomočke in se skupaj udeležili spoznavnih iger.

Ob Svetovnem dnevu Romov so učenci prebirali romske pravljice, spoznali simboliko romske zastave ter sodelovali v plesnih in ustvarjalnih dejavnostih.

Ob Dnevu za prostovoljstvo so učenci obiskali Hišo sadeži družbe Črnomelj in pomagali pri različnih prostovoljnih dejavnostih, vključno z delom v šolski knjižnici in s pomočjo mlajšim učencem.

Projekt je uspešno ozaveščal o pomembnosti sprejemanja drugačnosti in gradil na vrednotah strpnosti, spoštovanja in sodelovanja. Upamo, da bomo s takšnimi dejavnostmi nadaljevali tudi v prihodnje.

MODER STOL – NEKDO MISLI NATE

V šolskem letu smo se na OŠ Milke Šobar – Nataše odločili za izvedbo projekta “Moder stol – nekdo misli nate”, ki je združil učence sedmega, osmega in devetega razreda v skupnem prizadevanju za spodbujanje miru, strpnosti in prostovoljstva v naši skupnosti.

Projekt se je začel ob mednarodnem dnevu miru, ko smo se z učenci pogovarjali o pomenu zavezanosti k miru, strpnosti in nenasilju. Na mednarodni dan strpnosti smo ustvarili plakat, ki je izražal našo predanost tem vrednotam.

Pomembna dejavnost projekta je bil dan za prostovoljstvo, ki smo ga izvedli 24. aprila 2024. Učenci vseh treh razredov smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina je obiskala Hišo sadeži družbe v Črnomlju, kjer smo spoznali pomen prostovoljnega dela in se seznanili z delom hiše. Druga skupina pa je na šoli izkusila prostovoljno delo v praksi, med drugim smo pomagali mlajšim učencem pri učenju, družili smo se z učenci posebnega programa, pomagali knjižničarki pri urejanju knjižnice in ponudili pomoč strokovnim delavkam Centra krepitev zdravja Črnomelj pri njihovem delu na terenu.

Kot zaključek projekta smo v maju pripravili modri stol, pri čemer so sodelovali vsi učenci. Stol smo zaščitili, pobrusili, pobarvali z modro barvo in nanj napisali sporočila, ki spodbujajo strpnost v družbi.

Celoten projekt je bil odlična priložnost za učenje o pomenu strpnosti, prostovoljstva in skupnosti. Skozi izkušnje prostovoljnega dela in ustvarjanja modrega stola so učenci spoznali, da lahko vsak s svojim prispevkom naredi razliko v svojem okolju.

Kot nadaljevanje našega prizadevanja za spodbujanje strpnosti in skrbi za dobrobit vseh članov naše skupnosti, smo se odločili, da bomo modri stol podarili Centru za krepitev zdravja. Menimo, da je pomembno, da smo strpni tudi do sebe in da skrbimo za lastno duševno in telesno dobrobit. Zato želimo s to gesto podpreti delo Centra in spodbujati pomen skrbi za svoje zdravje in dobro počutje.

Ponosni smo na uspeh projekta “Moder stol – nekdo misli nate” in verjamemo, da bomo s temi vrednotami še naprej gradili boljšo in bolj strpno skupnost.

GOZD IN NARAVNO OKOLJE SKOZI OTROKOVE OČI

Projekt “Gozd in naravno okolje skozi otrokove oči” je bil izveden v sklopu UNESCO projektov na OŠ Milke Šobar – Nataše v Črnomlju. Namen projekta je bil spodbuditi učence k raziskovanju in odkrivanju lepot ter pomembnosti gozda in naravnega okolja, pri čemer smo se osredotočili na dejavnosti v naravi in razvijanje povezave med človekom in naravo.

Izvedba: Projekt poteka skozi celotno šolsko leto, s poudarkom na aktivnostih v gozdu in naravnem okolju. Učenci so pod vodstvom učiteljev različnih predmetnih področij izvajali številne dejavnosti, kot so raziskovanje različnih gozdnih habitatov, opazovanje in prepoznavanje živalskih vrst, ustvarjanje herbarija, izdelovanje umetniških del z naravnimi materiali, skrb za čisto okolje ter športne aktivnosti v naravi.

Z učenci v letošnjem šolskem letu izvajamo dejavnosti, kjer gozd spoznavajo preko vseh čutil skozi vse 4 letne čase (poletje v gozdu je predvideno v začetku junija 2024). Skozi prostočasne dejavnosti smo spodbujali veselje do preživljanja časa v naravi – učenci so se v gozdu rekreirali, sprehajali, pozimi kepali in nabirali ter spoznavali različen naravni material. V gozdu smo celo praznovali rojstni dan!

Učenci so nabirali material za ustvarjanje na adventni delavnici, kjer smo dali prednost naravnim in recikliranim materialom. Tudi jeseni smo z odpadlim listjem ustvarjali izdelke – »Moj portret«. Naučili smo se tudi, da so nekateri gozdni plodovi ne samo lepi, ampak tudi užitni. Tako smo nabirali kostanj, ga pripravili in spekli.

Z naravnim materialom smo tudi ob gozdnih poteh ustvarjali naravno, organsko umetnost, ki preseneti druge sprehajalce. Naučili smo se pomena ohranjanja čistega okolja ter tehnik, kako lahko sami pripomoremo k temu – ravno zaradi tega smo večkrat na lastno pobudo očistili okoliški gozd.

Rezultati in dosežki: Projekt je prinesel številne pozitivne rezultate. Učenci so razvili večje zanimanje za naravo in gozd ter boljše razumevanje pomena ohranjanja okolja. Poleg tega so se razvijale tudi njihove socialne veščine in timsko delo, saj so se učenci učili sodelovanja in medsebojnega spoštovanja v skupnih dejavnostih v naravi. Opazili smo tudi večje ozaveščanje o pomenu čistega okolja, kar se je kazalo v aktivnem sodelovanju pri čiščenju okolice gozda in ločevanju odpadkov.

Zaključek: Projekt “Gozd in naravno okolje skozi otrokove oči” je bil izjemno uspešen pri spodbujanju otrokovega raziskovalnega duha, ljubezni do narave ter razumevanju pomena trajnostnega ravnanja z okoljem. Verjamemo, da bodo pridobljene izkušnje in spoznanja učencem ostali v trajnem spominu ter jih spodbujali k aktivnemu in odgovornemu odnosu do narave tudi v prihodnosti. Veselimo se, da bomo pri tem UNESCO projektu, ki ga je objavil Vrtec Sežana, sodelovali tudi drugo leto.

OD PŠENIČKE DO POTIČKE

V šolskem letu 2023/2024 smo vključeni v projekt Od pšeničke do potičke z namenom, da bi naši učenci pridobili znanje o naravi, kulturi in naravni dediščini v njihovem domačem okolju, v Beli krajini.

S projektom Od pšeničke do potičke želimo otroke učiti živeti z naravo ter jih seznaniti s pomenom kulturne in naravne dediščine. Želimo jim približati pomembnost skrbi za okolje in naš skupni dom, planet Zemljo. Cilje projekta bomo uresničevali v medgeneracijskem sodelovanju s starejšimi lokalnimi prebivalci. Učenci naj bi skozi projekt spoznavali različna žita, možnost spremljanja in ugotavljanja sprememb od sajenja do žetve. Učence mo spodbujali k peki in izmenjavi receptov ter pri dejavnostih sodelovali s starejšim lokalnimi prebivalci. 

(opis projekta objavljen na spletni strani: https://www.aspnet.si/projekti/2023-2024/od-psenicke-do-poticke.html)

V ta projekt so aktivno vključeni učenci 7. in 8. b razreda (NIS) ter tisti, ki obiskujejo interesno dejavnost kuharski krožek.

Učenci so spoznali različna žita. Posadili so pšenico, opazovali so rast žit ter si ogledovali, tipali semena žitnic. Spoznali so ajdo, pšenico, proso, koruzo, oves. Pogovarjali smo se o tem, katere jedi se lahko pripravijo iz naštetih žitnic. Pripravili smo ajdovo kašo z zelenjavo, ovsene kosmiče s sadjem, pecivo z ovsenimi kosmiči. Pekli smo kruh iz pšenične bele, ajdove in koruzne moke. Večkrat smo se veselili peke belokranjske pogače, na katero smo posipali grobo sol ali kumino. Obiskali pa smo tudi profesionalce v lokalni pekarni, da bi spoznali poklic pek.

Related Images:

Dostopnost