»Čist’ izven okvirja« – VALETA 2020

»Čist’ izven okvirja« – VALETA 2020

V ponedeljek, 15. 6. 2020, je na OŠ Milke Šobar - Nataše potekala valeta za učence 9. razredov. Hkrati pa so se poslovili tudi učenci, ki šolo obiskujejo 9. leto in letos svoje šolanje tudi zaključujejo. Letošnja valeta je potekala nekoliko drugače, čisto izven...

več...
Uredili smo okolico šole

Uredili smo okolico šole

V petek, 12. 6. 2020, smo na OŠ Milke Šobar - Nataše lep sončen dan namenili urejanju okolice šole. V sklopu tehniškega dneva so naši učenci znova dokazali, kako so pridni in delavni. Očistili in okrasili so šolsko škarpo, pobrusili in pobarvali sedišča iz palet...

več...
Raziskovanje črne človeške ribice

Raziskovanje črne človeške ribice

V četrtek, 11. 6. 2020, smo na OŠ Milke Šobar – Nataše organizirali naravoslovni dan. Učenci 4.–9. razreda so se odpravili k izviru Jelševnik, kjer so lahko opazovali črnega močerila v njegovem okolju. V učilnicah na prostem so si ogledali interaktivno razstavo, se...

več...
V okviru natečaja Evropa v šoli med pet najboljših v Sloveniji

V okviru natečaja Evropa v šoli med pet najboljših v Sloveniji

Tudi tekom letošnjega šolskega leta so učenci OŠ Milke Šobar - Nataše likovno ustvarjali za natečaj Evropa v šoli. Tokrat je bila tema likovnega natečaja globalno segrevanje. Učenci OŠ Milke Šobar - Nataše se zelo dobro zavedajo pomena skrbi za okolje, velike...

več...
Zaključek Drugačnih pravljic v Dobličah

Zaključek Drugačnih pravljic v Dobličah

V ponedeljek, 8. 6. 2020, smo se z učenci PPVI II, III A, PPVI II, III B in PPVI IV, V odpravili v Dobliče na zaključek Drugačnih pravljic. Čakal nas je malo drugačen kulturni dan kot preostale učence šole.  Knjižničarki Anja in Tanja sta nam v gasilskem domu Dobliče...

več...
Kulturni dan tudi pod dežniki

Kulturni dan tudi pod dežniki

V ponedeljek, 8. 6. 2020, smo na OŠ Milke Šobar - Nataše znova imeli pester dan. Učenci oddelkov PPVI so se odpravili na zaključek Drugačnih pravljic v Dobliče, učenci 1.-9. razreda NIS pa so imeli kulturni dan. Vsak razred si je v matičnem razredu ogledal film ali...

več...
NARAVOSLOVNI DAN PPVI – SKRBIMO ZA OKOLJE

NARAVOSLOVNI DAN PPVI – SKRBIMO ZA OKOLJE

Na svetovni dan okolja, 5. junija 2020, smo na OŠ Milke Šobar - Nataše izvedli naravoslovni dan »Skrb za okolje«. Obnovili ter nadgradili smo znanje o pomenu skrbi za okolje ter kako lahko sami pripomoremo k čistejšemu ter lepšemu okolju. Da pa ne bi ostalo zgolj pri...

več...
NA POHODU

NA POHODU

V četrtek, 4. 6. 2020, smo na OŠ Milke Šobar - Nataše izvedli športni dan, saj je bilo vreme idealno za pohod po okolici Črnomlja. Večina učencev se je odpravila proti Vojni vasi, kjer so se sprehodili ob reki Lahinji in si ogledali čistilno napravo. Na Majerju so...

več...
Pouk na daljavo, na svidenje!

Pouk na daljavo, na svidenje!

Za učence OŠ Milke Šobar - Nataše je končno minil tudi zadnji teden pouka na daljavo. V prihodnjem tednu se bodo lahko prav vsi priključili učencem 1. triade in oddelkov PPVI, ki jih že nestrpno pričakujejo. Pouk se bo znova vrnil na stare tirnice, a...

več...
OŠ MILKE ŠOBAR – NATAŠE SE SPET IGRA, S-FACTOR GRE NA SPLET

OŠ MILKE ŠOBAR – NATAŠE SE SPET IGRA, S-FACTOR GRE NA SPLET

Ah, maj! Mesec pomladi, sonca, zelenja … in naših ljubih festivalov Igraj se z mano in S-Factor! Letos bosta promotorja inkluzije otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami združila moči na spletu, saj smo se na OŠ Milke Šobar - Nataše odzvali prijaznemu vabilu...

več...

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom:

– Vsebuje manjši obseg snovi in nižje učne cilje kot redni program OŠ, zato je več časa namenjenega utrjevanju znanja.
– Z individualiziranim programom se učencu dodatno prilagodijo oblike dela, tako da lahko razvija vse svoje sposobnosti.
– Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

 Posebni program vzgoje in izobraževanja:

– Delo poteka individualizirano (otrok napreduje po svojih sposobnostih).
– Učenci pridobivajo osnovna znanja in spretnosti in se usposabljajo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.
– Ocenjevanje je izključno opisno.
– Obvezni program traja 9 let (s tem učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje).
– Po zaključenem obveznem delu se lahko šolanje podaljša do 26. leta.
– Z dopolnjenim 18. letom starosti se lahko vključijo v varstveno delovni center.

Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.

Namenjena je učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Izvajalec DSP nudi pomoč učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi njegovih močnih področij.

Delo poteka neposredno z učencem, po potrebi v sodelovanju s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V okviru mobilne službe delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logoped.

Dostopnost